bookmark_borderRibolov u Jasenici krajem 19. i početkom 20. veka

У реци Јасеници живе ове врсте риба: клен, кркуша, пловка (ово je врста рибе, слична клену, само не расте велика; много je пљосната и трбушата), мрена и пузија, а има и ракова. У јасеничким притокама у горњим токовима има само кркуша, пузија и ракова, а у доњим – као и у Јасеници.

Народ лови рибе у батаре, пређе, алове, кошире, кошаре, на удице и на виљушке. Највише се рибе ухвати у алов, пошто се одврати јаз. Зато се споразумеју више људи чији је јаз (a имају неку славу у посту) и одврате воду, па ортачки нахватају рибу и поделе je. Деца хватају рибу и ракове по мутној води у нарочите пљоснате корпе (батаре). По неки трују рибу рибљом травом, замешујући je у месо или у зрна младог кукуруза. Удицом се хватају највише кленови кад je полумутна вода (сура). За мамац се мећу глисте и скакавци. Виљушком се хватају рибе ноћу кад јe вода бистра. Тада риболовци понесу аубље луча и осветле водену површину, така да се рибе могу видети. Како оне онда мирују, лако се набоду на виљушку и спуштају се у торбицу.

У старо доба у планинским потоцима било je много ракова, који су хватани на мамац од жабе. Данас их пак има мало.

И приликом хватања рибе као и о другим радовима има празноверица. Тако, ако риболовац прво сретне „баксуз” човека или жену, неће ништа уловити; или, ако прво ухнати пузију или змију, значи да he му сав труд бити узалудан. Ако ли се пак одмах ухвати добра риба, ваља je протрети по коси па ћe за њом и друге доћи.

Свако време није повољно за успешно хватање рибе. Најбоље je време пред кишу, пред вече и у зору. Добар риболовац зна и места, где мора имати рибе, а она су особито код брана и воденица.

Извор

bookmark_borderLov u Jasenici krajem 19. i početkom 20. veka

У Јасеници по селима нема људи који би се само ловом бавили, већ je свима лов споредно занимање или управо забава. У лов иду средовечни и млађи луди. Старији пак не иду зато, што их je вид издао. Ловац се сматра за окретна, чила, ведра и весела човека. Они су и духовити као што се види из овог примера.

Поп Јова, стари мераклија на зечетину, више пута би приговорио гласовитом ловцу Јовши, да му пошаље неког доброг зеца.

  • Baлa пoпe, ’oћу. Ево ти дајем часну реч, чим одем у лов, послаћу ти га – рече му Јовша.

После неколико дана опет се нађоше.

  • Ама, камо тај зец? Зар се тако одржава реч? Ослови га поп.
  • Што, зар га ниси добио, попе? рече зачуђено Јовша.
  • Нисам, брате.
  • Прекјуче сам био у лову и послао сам ти га, Бога ми!
  • Како, по коме?
  • Ето како je то било. Пораним ја у лов и одмах кренем јеног зеца. Кад би на заседи, ja пуцах, a oн стругну уз једну косу. Ja му тада довикнух: иди попу! И видиш сад, враг му матери, да није дошао! Јa сам своје обећање испунио.

Ловачка се вештина учи праксом а гдешто се преноси и с колена на колено. Није реткост чути оца, да виче на сипа „Остави ту пушку! Ja сам целог века ловио, па сам изловио то, да ме боле ноге!“ – Лов иде човеку „и од руке.“ За лов je потребна нарочита склоност човекова, која је боља, кад је урођена.

У лов се иде у групи (хајка) а и појединце. Хајку приређује нарочито друштво, општина или срез онда, кад се осете у близини курјаци. За лов се људи још у вече договоре и спреме, па у јутру рано иду, и док што не убију, не враћају се. Млађи ловци слушају обично старије. Уловљену дивљач деле. Најбоље делове добијају они, који су дивљач убили и они, чији су керови дивљач кренули.

Кад ловци имају увек успеха у лову, лов им постаје све већа страст. Ловци радо и лажу. Кад не убију ништа и пред вече дођу гладни кући, траже да једу а укућани их питају: „Камо лов?“ — Ловци на то одговарају: „Преварила ме пушка, сметао ме кер, гађао сам из далека, пребаци ми пушка, ранио сам га — па побеже” итд. Ако пак убију дивљач, онда cе хвале: да су добре нишанџије, да могу на далеко убити итд.

Време за лов.

Погодно je време за лов: кад ноћу пада снег, па у зору престане, те зверка покаже свој траг. Погодно време зове се „ора за лов.“

Како се лове животиње и кад.

Лисице лове с керовима, пушком, замком, гвожђима и у јазбинама. Ако се лисица завуче у јазбину, ловци затворе све улазе, само оставе један, где уђе кер, те се коље с њом и истера je напоље, а ловци је дочекају и убију. Лисице се лове у свако доба године.

Курјаци долазе зими из планине Рудника. Кад се ови гости опазе, одмах се приређује хајка. Онај који га убије, добија осем похвала неку нарочиту награду. Жене узимају од вука зев, те кроз њега провлаче малу децу, да се не плаше и да буду здрава. Још их и каде на вуковој длаци, или им ушивају длаку за капе. Ко убије вука, сматра се за јунака и прича се о њему докле год живи тај појас.

Зеца крећy керови а ловци га чекају на каквој чистини. Његово се месо једе, а маст се оставља да се њиме мажу ране од убода.

Видре се чекају ноћу крај речних обала кад je месечина. Лове се због коже.

Дивље гуске и пловке лове се зими по рекама.

Лов на птице нарочито се не приређује, већ се узгред нађу. Од њих има кокица, јаребица, препелица, дивљих голубова и косића.

Оружје ловцима су разне пушке. Свака пушка има по неку особину: или расипље зрно или подбацује или пребацује. Ловац мора знати особину своје пушке. Само добар ловац може ловити сваком пушком. Пушке се пуне барутом и оловом. Олово може бити сечено и округло (драмлије). По величини драмлије се разликују на вучаре, лисичаре, зечаре и врапчаре.

Извор

bookmark_borderSpisak ubijenih ptica 1852.

Списак убијених птица у срезу јасеничком 1852. године

Имена обштинаВранаСвракаВрабаца
1. Друговачка200150325
2. Дубонска260370400
3. Селевачка300290500
4. Азањска280300550
5. Придворичка400280600
6. Башиначка250320480
7. Мраморачка215298500
8. Граничка360430700
9. Кусадачка330413695
10. В. Кршљанска430315800
11. Н. Аџибеговачка316388560
12. Голобачка400500735
13. Ст. Аџибеговачка500600800
14. Глибовачка463526925
15. Водичка350470783
16. Ковачевачка417371694
17. Кошаритска513433707
18. Лаповска6008011000
19. Марковачка605416900
20. Трновачка419319805
21. Крњевачка399362788
22. М. Плантиска4006001000
23. В. Орашанска363462813
24. Паланачка6005001800
25. В. Планиска440607808
26. Ракиначка487700929
Сума102971122119597

К-Но 1477.                                      Началник среза Јасеничког

31. декемвра 1852. године                   подпоручик,

У Паланки                                           Живко Добрљац

Извор

bookmark_borderSpisak ubijenih ptica 1850.

Списак поубијане вредносне дивљачи од 1. нојемвра 1849. до последњег октомвра 1850. године.

ЧислоИмена обштинаЧавкаВранаВрабаца
1Лаповска296150509
2Марковачка18086
3Ракиначка9050
4Н. Аџибеговачка7660
5С. Аџибеговачка15035220
в.В. плањанска17063
7В. орашанска13015120
8М. плањамска6060
9Трновачка96
10Крњевачка23038
11Голобочка6025
12Азањска7035
13Паланачка13045
14Глибовачка752039
15Кусадачка15078160
16Селевачка22060
17В. Кршљанска6030
18Дубоњска53
19Граничка375
20Ковачевац8319
21Церовачка110
22Башинагчка36
23Мраморачка4011
24Водичка2513
25Предворичка3116
26Кошарњанска6518
Свега сума27239321048

КНо 1543.                                           Пр. началник ср. јасеничког

31. октомвра 1850. године                          подпоручик,

У Паланки                                                  Јован Смиљанић

Извор

bookmark_borderSpisak ubijenih ptica 1845.

С п и с а к

утамањене вредносне дивљачи и то од конца октомвра 1844. года па до конца октомвра 1845. године

ЧислоИме обштинаВранаВрабаца
1Ракинац115350
2С. Аџибеговац420630
3Мраморац82210
4Вел. Плана194420
5Нов. Аџибеговац104210
6Марковац330580
7Мала Плана5074
8Паланка156280
9Азања310640
10Селевац420730
11В. Крсна252340
12Дубона94130
13Ковачевац130284
14Границе6294
15Кусадак332670
16Башин5080
17Церовац78120
18Предворице4084
19Водица6494
20Глибовац92110
21Баничина142184
22Лапово350720
23Трновча122182
24Крњево220370
25Голобок86172
26Орашје130220
Главна сума44257978

Извор

bookmark_borderSpisak ubijenih ptica 1844.

С п и с а к

утамањене вредносне дивљачи, од 26. априлија па до 26. октомврија 1844. године

ЧислоИме обштинаВранаВрабаца
1Ракинац125392
2Ц. Аџибеговац471705
3Мраморац109390
4Вел. Плана157420
5Нов. Аџибеговац200410
6Марковац360670
7Мала Плана58109
8Паланка230580
9Азања420750
10Селевац430880
11В. Крсна300450
12Дубона130280
13Ковачевац230400
14Границе50150
15Кусадак440830
16Башин90160
17Церовац120205
18Предворице40100
19Водице80140
20Глибовац90165
21Баничина170230
22Лапово5501050
23Трновча140260
24Крњево380790
25Голобок156245
26Орашје195325
Главна сума572111086

Извор