Spisak ubijenih ptica 1850.

Списак поубијане вредносне дивљачи од 1. нојемвра 1849. до последњег октомвра 1850. године.

ЧислоИмена обштинаЧавкаВранаВрабаца
1Лаповска296150509
2Марковачка18086
3Ракиначка9050
4Н. Аџибеговачка7660
5С. Аџибеговачка15035220
в.В. плањанска17063
7В. орашанска13015120
8М. плањамска6060
9Трновачка96
10Крњевачка23038
11Голобочка6025
12Азањска7035
13Паланачка13045
14Глибовачка752039
15Кусадачка15078160
16Селевачка22060
17В. Кршљанска6030
18Дубоњска53
19Граничка375
20Ковачевац8319
21Церовачка110
22Башинагчка36
23Мраморачка4011
24Водичка2513
25Предворичка3116
26Кошарњанска6518
Свега сума27239321048

КНо 1543.                                           Пр. началник ср. јасеничког

31. октомвра 1850. године                          подпоручик,

У Паланки                                                  Јован Смиљанић

Извор