Srpska revolucija – knjiga

Srpska revolucija – Leopold Ranke (Die Serbische Revolution – Leopold von Ranke)

Hamburg, 1829. (prvo izdanje).

Beograd, Srpska književna zadruga, 1965.

Kad je 1804. godine srpski narod u Beogradskom pašaluku otpočeo borbu za oslobođenje od turske vlasti, bilo je ispod očekivanja da će za svoju stvar zainteresovati mnogoborojne faktore političkog i javnog mnjenja u Evropi. Još je čudnovatije izgledalo da će srpsko-tursko ratovanje 1804.-1813. i 1815. godine ubrzo naći i svoga istoričara, naročito ne među poznatim imenima stranih naučnika. Srpski ustanici, izgledalo je, stajali su sasvim u senci Napoleonovih osvajačkih ratova, koji su skoro dve decenije potresali Evropu, da bi mogli poslužiti za predmet naučnih istorijskih studija. Neočekivano, međutim, 1829. godine pojavilo se delo nemačkog istoričara Leopolda Rankea pod neobičnim naslovom Die serbische Revolution – Srpska revolucija. Ono je, odmah, ne samo proslavilo svoga autora nego je poslužilo i kao naučno obaveštenje koje je ustanke Srba pod Karađorđem Petrovićem i Milošem Obrenovićem prikazalo kao događaj od izvanredne važnosti za diplomatsku i političku istoriju jugoistočne Evrope toga vremena. Ono je za političko razumevanje ‘srpskog pitanja’ u evropskoj politici imalo onaj isti značaj koji su Vukove zbirke pesama imale za poznavanje kulture srpskog naroda u svetu.