Beogradski pašaluk krajem 18. veka

Beogradski pašaluk je usvojeni naziv za jednu od upravnih jedinica Turskog carstva. Zvaničan turski naziv te oblasti je bio Smederevski sandžak. Medju turcima, oblast je bila poznata i kao Morava. Krajem 18. veka, Smederevski sandžak je činilo 12 nahija. Selo Vodice je pripadalo Smederevskoj nahiji i nalazilo se na samoj granici Smederevske i Kragujevačke nahije.

Izvor