Pismo Miki Todoroviću 1. maja 1907.

131. Pismo Miki N. Todoroviću, Beograd, 1. maja 1907.

Dragi sinovče Miko! Na rastanku ovde ja sam ti rekao da se s ocem slažeš, da od njega ponešto i pretupiš, mađi si, i da među vama nikad ne bude nikakve kavge. Ti si mi obećao to, ali kako sad čujem kao da nisi svoje obećanje održao. Čujem da je među vama opet bilo kavge i da mal niste izginuli. To je zlo i to ne sme biti. Kako čujem vi tražite da se brat Nikola iseli dole u staru kuću, a tu da dođe Jova sa svojom mladom. To ne može i ne sme biti. Deca neka idu u vajat oni su mladi i svuda im je dobro. Nikola je tu kuću gradio i on je tu najpreči. Dokle god ta kuća bude u našim rukama, brat Nikola ima tu u njoj prvo i najglavnije mesto i on je tu preči od sviju nas.

Tako ja mislim, a tako mene i hoće i mora poslušati i moj sinovac Mika. Tvoj stric

Pera.

Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti,

br. 13397.

Izvor