Pismo Miki Todoroviću 3. jula 1907.

155. Pismo Miki Todoroviću, Beograd, 3. jula 1907.

Dragi sinovče Miko

Našoj menici je rok 8 Juli. Kao što znaš, menica je od 600 dinara. Prema tome mora se dati otplate 50 dinara, a 12 po sto interesa čine za 3 meseca 18 dinara; dakle treba pratiti odmah 68 dinara. To je najmanje što se mora dati, a ako hoćeš i možeš dati i veću otplatu – to stoji do tvoje volje i mogućnosti. Samo te molim novac pošalji odmah, čim ovo pismo dobiješ, da nam ne bi menica išla na protest.

Toliko o tome.

Mi smo lepo putovali i srećno amo stigli. Kako vi tu?

Ja sam vrlo radostan što ste se izmirili. Samo te molim nastani da se to i održi. Izbaci iz srca i zaboravi sve ružno iz prošlosti, kao da to nikad nije ni bilo. Ti si mlađi i tebi nije sramota da u mnogome popustiš i skloniš se. A reci i snaši Stevki da i nju volim i molim da i ona bude meka i blaga i da po što šta i ona otrpi. Tako će se vratiti mir u taj dom, a s njemu će doći i božiji blagoslov i svako dobro. A pisaću i brat Nikoli da batali staro.

Kao što sam ti rekao, podaj Nikoli odmah koji dinar troška, jer je sasvim bez groša.

Srdačno pozdravlje tebi snaji deci i svima ukućanima od tvoga čile Pere.

Beograd, 3 Jula 1907 god(ine).

Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti,

br. 13397.


izvor