Kneževina Srbija – knjiga

Kneževina Srbija
Milan Đ. Milićević
U Beogradu,
u Državnoj štampariji.
1876. (prvo izdanje).

Izgled naslovne strane starog i novog izdanja.

U knjizi “Kneževina Srbija” obrađena je geografija, orografija, hidrografija, topografija, arheologija, istorija, etnografija, statistika, prosveta, kultura, uprava ondašnje Srbije. Milićević je, na svoj način, uradio ono što danas rade timovi naučnika raznih profila. Ova knjiga ima sve odlike popularne enciklopedije, leksikona ili monografije jedne zemlje, s današnjim merilima mogli bi je proglasiti opširnim turističkim vodičem ili bedekerom.

Delo g. Milićevića za celo je veliki dobitak za našu literaturu, jer je u njemu sa svake strane predstavljena naša otadžbina tako da će svaki ma koje struke čitalac naći u njemu što će ga zanimati i dosta čemu će se poučiti u poznavanju svoje domovine.

Mlad. Janković