Vodička osnovna škola 1905. godine

Основна школа водичка
Бр. 50.

  1. јуна 1905. године
    Водице

Окружном школском одбору

Смедерево

На ваше захтевање актом Бр. 727, од 22. јуна шаљем следећи извештај:

  1. у II раз. биће 24 ученика
  2.   III                    7
  3.   IV                    9
  4. новоуписаних 21

Свега: 61 ученик.

Као што се види овде је број ученика већи но што сме бити у четири спојена разреда (према зак. о народ. школама). Због овога, учтиво молим да број новоуписаних ученика смањите на 10, јер није нужно да их буде 21, пошто им неће прећи године. Сем овога, за ово смањивање новоуписаних ученика умесан је разлог и то, што ће идућих година бити тако велики број истих, да се школа мора делити, а што је овој Општини немогуће извршити, пошто је веома сиромашна.

Управитељ школе водичке,

Љубомир М. Андрејевић

Извор