Buna naroda sreza jaseničkog 1840. godine

Народу среза јасеничког, окружија крагујевачког скупљеном и у Београд пошавшем

Од посланика вашег Дамњана Петровића из села Трешњевице, известио се је како светли књаз наш, тако и Попечитељство внутрени дела, како се народ среза вашег подигао и с вооружаном руком овамо к Београду иде у намери неке тегобе своје и сумње светлому књазу представити. Посланик је дакле ваш излазио пред лице светлога књаза нашег и казао му како сте се подигли и зашто сте овамо пошли. Он је из уста књажески чуо вољу његову то јест књаза нашег и он ће вам сообштити од речи до речи, шта му је светли књаз рекао и како вас је поздравио. И књаз и Попечитељство внутрени деланада се, да ћете ви, као послушни и верни поданици и као истинити отечествољубци послушати заповест књаза вашег, коју ће вам посланик ваш речени Дамњан Петровић донети.

Сообштавајући вам ово Попечитељство внутрени дела препоручује да овамо даље не идете, већ онде где вас писмо ово затече станете, па изабравши између вас десетину људи у које повереније имате, овамо иј у Београд пошљете с писмом вашим, у ком ћете казати све што вам на срцу лежи. Ви пак други пошто то писмо начините и по вашим људима овамо опремите, имате се сви кућама својим разићи и тамо на миру свој посао гледати, а на ваше писмо доћи ће вам у своје време одговор, преко вашег Началничества.

Напоследку, јавља вам Попечитељство внутрени дела, да ће и светли књаз наш до који дан међу народ изићи и кроз сва окружија проћи и тим путем кад у ваше окружије дође, можете му и лично оно, што вам на срцу лежи представити.

П.Но 2015.

1. априлија 1840.

У Београду

Извор