Spahijski desetak iz sela Vodice 1831. godine

Интересантан је податак да се нико од водичана не налази на ‘списку трговаца свињама и другом стоком из нахије смедеревске’ из 1831. године.

Спахијски десетак прикупљен у селу Водице исте, 1831. године:

 Гроша71
 пара22
 Пшенице ока470
 Јечам ока465
 Овас ока
 Раж ока315
 Кукуруз ока620
 Кошнице ока30
 Вино ока