bookmark_borderSpisak učitelja

Spisak učitelja koji su radili u osnovnoj školi u Vodicama, od njenog početka rada školske 1869/1870. godine:

 • Todor Stablović 1869-1874
 • Matija Đurđević 1874-1875
 • Đorđe Janković 1876
 • Dimitrije Milovanović 1876-1878
 • Gavrilo Marković 1879-1881
 • Stanoje V. Jovanović 1882-1884

školske 1885/1886. godine škola nije radila

 • Lazar Knežević 1886/1887

školske 1887/1888. godine škola nije radila

 • Sima Blagojević 1888/1889
 • Dragomir Stojanović 1889/1890
 • Mihajlo Petrović 1890-1892
 • Anka Košutićeva 1892/1893
 • Božidar Mitrović 1894-1895
 • Petar Mitrović 1896-1898
 • Andrija Jovanić 1899
 • Adam Ristić 1900-1902
 • Ljubomir M. Andrejević 1903-1906
 • Dragutin Popović 1907-1915

školske 1916-1919. godine škola nije radila

 • Dimitrije Popović 1919-1921
 • Trajko Antić 1921-1922
 • Jelena Colić-Majstorović 1922-1923
 • Časlav Spasić 1924
 • Lenka Ranković 1925
 • Sebastijan Kovačić 1926
 • Živadin Petrović 1927/1928
 • Paulina Petrović 1928/1929
 • Vukosava Pavlović 1928/1929
 • Petar I. Todorović 1929/1930
 • Stevan Majstorović 1930/1931
 • Bogomir Šunjevarić 1931
 • Jovan Đ. Todorović 1931-1946
 • Stevan S. Mladenović 1932-1935
 • Emilija Nikolić 1935-?
 • Mileva Bašić ?
 • Vera Jevrić ?-1945
 • Ratomirka Bogavac ?-1945
 • Petar I. Todorović 1946-1949
 • Vukosava Todorović 1946-1949
 • Dragutin Obradović 1949/1950
 • Olga Obradović 1949/1950
 • Stevka Škrbić 1950
 • Danilo Milovanović 1949-1961
 • Ljubica Živković 1954-1956
 • Slavka Šehović 1956-1961
 • Husein Šehović 1957-1961
 • Ljubomir Tatalović 1961-1972
 • Anka Tatalović 1961-1967
 • Spasenija Bajić 1967-1971
 • Milanka Milošević 1972-?
 • Radomir Jovičić 1972-1975
 • Slobodanka Krstić 1975-1976
 • Milan Todorović 1977-1985
 • Nada Todorović 1985-?
 • Milan Todorović 1990-