Broj đaka u školi

1921/22

У Водичкој основној школи било је уписано 8 дечака и 6 девојчица у 1. разред (14 ђака). Поред њих, 28 дечака није уписано због тога што није било места.

1926/27

  1. разред: (7+12) 19 ђака
  2. разред: (5+7) 12 ђака
  3. разред: (1+5) 6 ђака
  4. разред: (2+3) 5 ђака

Укупно: 42 ђака

72 књиге у библиотеци. Нема читаонице.

1928/29

  1. разред: (18+21) 39 ђака
  2. разред: (5+12) 17 ђака
  3. разред: (4+9) 13 ђака
  4. разред: (5+4) 9 ђака

Укупно: 78 ђака

72 књиге у библиотеци. Нема читаонице.

Фонд за изградњу школе – 19000 динара.

Фонд за помоћ сиромашним ђацима – 2200 динара.