Spisak posejanih useva 1847. godine

Срез јасенички, окр. смедеревског

С п и с а к

Колико су у којој обштини земљеделци од посејаног усева плода добили сиреч:

колико је једна ока посејаног усева ока плода принела (1 ока = 1,28кг).

у   с     е   вп   л     о   д
Обштинапшјеовкрелкупшјеовкрелку
1. С. Аџибегов.111911180
2. Н. „111911180
3. Глибовачка11116510100
4. Марковачка111912185
5. Липовачка111810182
6. Водичка111111010812120
7. Церовачка111112813150
8. В. Орашанска111912200
9. Крњевачка1111112160
10. Башиначка11—.1110910190
11. Ковачевачка111181014170
12. Граничка111111910_140
13. Дубоњска111171011100
14. В. Кршљан.1111121113135
15. Голобочка1111201214_150
16. Селевачка1111210240
17. Мраморачка1111679135
18. М. Плана111109120
19. Трновачка11189195
20. В. Плана11189_180
21. Кусадачка1111210130
22. Кошарњан.1111513150
23. Предвори.1111412145
24. Азањска1111513_155
25. Ракиначка1111131210190
26. Паланачка1111413160
Сума2626111026278269812604142

пш – пшеница, је – јечма, ов – овса, кр – крупника, ел – елде, ку – кукуруза

К.Но 1519.                                   Началник среза јасеничког

1. декемвра 1847. године                  подпоручик,

У Паланки                                         Нестор Аврамовић

Извор