Odobrenje Jaseničanima da mogu krčiti rodnu goru za vinograde – 1840.

Совету књажества србског

Сматрајући нуждним да са согласијем Совета издамо решеније на представленије Попечитељства внутрени дела у призренију крчења горе, сообштавамо Совету на разсмотреније исто Попечитељство внутрени дела представленије и очекујемо да нам оно о том поднесе мненије своје заједно с повраћениjем акта.

Намесници књажевског достоинства:

Представник књажеоки Председатељ Совета Член Совета

попечитељ инострани дела, генерал-мајор, полковник,

кавалер, кавалер, Т. Вучић Перишић

Авр. Петронијевић Јефрем Обреновић

ВНо 28.

8. јануарија 1840.

У Београду


Наместничеству

Из послати Совјету с високим писмом наместничества од 8. т. м. В.Но 28. акта, увидио је Совет да Јасеничани окружија смедеревског, желе родну гору за винограде и јасенички луг између села Водице и Предворице лежећи зa ливаде крчити.

У ком предмету Совет је мненија: да се проситељима дозволи за винограде родну гору сећи и крчити, но то са знањем и одобренијем кметова и срезског началника, у колико ови за нуждно нађу и колико неби обштини на штету било. Што се пак крчења јасеничког луга за ливаде тиче, Совет је мненија да се не само не одобри проситељима речени луг за ливаде крчити, но што више да се усугуби надзирање и чување предпоменутог луга, за правитељствене потребе.

Које мненије своје, с повраћенијем приложени акта, има Совет чест Наместничеству ради високог његовог у томе согласија и даљег употребленија учтиво предложити.

Но 39. Да се експ.

10. јануарија 1840.   Марковић

У Београду

АС — Совет — 21 — 1840.

Извор