Karta dela Kraljevine Srbije 1718. godine

Карта северног Поморавља Краљевине Србије после Пожаревачког мира 1718. док је била под аустријском влашћу.