Vrednost novca u Srbiji polovinom 19. veka

Индекс вредности новца који се налазио у оптицају у Србији 1841. године

В.Но 1579/СНо 877

Михаил М. Обреновић

      Књаз србски са согласијем Совета

 Да би се у напредак новци, а имено дукати, који се у србском књажеству употребљавају, правилније по њиној вредности, нарочито у порезском смислу, примали и издавали, а тим како правитељства, тако и многи у новчаном отношенију с иностраним особито Ц.к. аустријским земљама стојећи људи знатној штети, која им се не соразмерностћу цене исти новаца досад чинила, нуждна граница положила, то смо определили и опредељујемо:

  1. Следујућу порезску вредност новаца:
Ком.Гроша пара
1Цесарски дукат, рушпа, холландез23 –
1Суверин од 3 дук. сваки по 22 грош.66 –
1Португалац од 4 дук. по 22 гроша88 –
1Шпањолац (ченгенс.) од 4 дук. по 20 гроша80 –
1Шпањолац (ченгенс.) од 8 дук. по 20 гр.160 –
1Ермилук стари10 –
1Ермилук нови9 –
1Урубија стара4 10
1Мамудија цела мека30 30
1Мамудија цела тврда26 20
1Стамбол12 20
1Мисир11 20
1Адлија стара8 –
1Адлија нова7 20
1Орлаш цесарски10 –
6Цванцика здрави10 –
6Цванцика бушени, сваки по 64 паре9 24
1Крсташ цео10 30
1Диреклија10 10
1Слепак или рагузанац8 –
1Јузлук турс. (за 3 цванц.)5 –
1Ићилук4 20
1Бешлук нови2 10
1Грош–  18
1Низамчић–  9
1Каурски марјаш велики стари1 5
1Каурски марјаш средњи–  14
1Грошић10 30
1Рубља сребрна–  7
1Талир грчки, драхма8 10

2. Ова ће уредба имати закону силу од 1. декемвра т.г,

3. Сви уговори, који су по порезском курсу новаца пре обнародовања ове уредбе учињени, остају стални, по чему ће се људи, који су се таковима међусобно обвезали, по досад постојећој порезској вредности новаца и намиривати.

11. новембра 1841.                                  (М.П.)       Михаил М. Обреновић,

У Београду                                                     књаз србски, с.р.


Вредност турских и других новчаница у оптицају у Србији 1841. године

Определеније

вредности монета у Србији употребљајеми у чаршијском теченију

Ком.Сорта новцаУ чаршијском теченијуГроша пара
1дукат цесарски51 –
1дукат ермилук стари22 –
1дукат ермилук нови20 –
1дук. урубија стара9 –
1дук. махмудија цела, мека68 –
1/2дук. махмудија целе, меке34 –
1дук. махнудија цела тврда58 –
1/2дук. махнудија целе тврде29 –
1дук. стамбол турски27  20
1дук. мисир23  20
1дук. адлија стара18 –
1дук. адлија нова16  20
1орлаш22 –
1форинта сребра (3 цванцика)11 –
6цванцигер. бушени, сваки по 3 гр. и 30 п.21 –
1крсташ24 –
1диреклија23 –
1слепак (рачузанер)18 –
1јузлук турски11 –
1ићилук10 –
1рубља сребрна16  20
1талир грчки (5 драхми)18 –
1турски алтилук нови6 –
1турски бешлук5 –
1турски грош1 –
1низамчић–  20

28. војемвра 1841. године

Београд

К.Фин. П.Но 2203.


Књазу

Учинивши Попечитељство финансије с  писмом својим од 28. новембра т.г. П.Но 2203. Совету то известије, да се на пограничним нашим ђумруцима, скелама и састанцима, велика неједнакост теченија чаршијског новца наоди, тако да је на једном месту новац по истоме скупљи, а на другом јевтинији. Неједнаким пак овим примањем прихода у правитељствену касу, или из исте издавањем, велика се замешатељства, особитио и у рачунима рађају, то за ова избећи и да би се свуда једнакост теченија чаршијског у новцима завела, поднело је Поменуто Попечитељство Совету прикључено овде ./. опредељеније вредности разни монета, по ицтом теченију, ради одобренија.

Совет по разсмотренију представленија Попечитељства, уверен и сам о необходимој нужди, да се при свим правитељственим касама новци по једнакој вредности и примају и издају, одобрава он у свему поднешено му Попечитељством финансије определеније монета, да се по истом у реченом теченију свуда новци и узимају и дају, особито докле је чаршијско то теченије, као што је у ова времена, тако непостојано и неједнако.

Да се експед.

Стеић

 Но 944

1. декембра 1841.

У Београду

Извор