Ukaz kneza Mihaila Obrenovića o lovljenju divljači – 1840.

Попечитељству внутрени дела

Сходно предложенију Попечитељства внутрени дела, учињеном Совјету под 18. марта т.г. Но 4638. од год. 1839. са согласијем Совјета нашао сам за добро издати следујућу заповест у призренију лова невредоносни дивљачи.

  1. Jелене и кошуте ловити засада сасвим забрањује се.
  2. Зецове, дивље козе и за јело способно птице, осим чворака, дивљи голубова м врабаца, није свободно ловити од почетка частног поста до Петрова Дана, и
  3. Ове последње птице, т.ј, чворке, дивље голубове и врабце, као и вредносну хиштну животињу, свободно је у свако доба убијати.

По овому препоручујем Попечитељству внутрени дела, да исту заповест лосредством Началничества обнародује, с истолкованијем, да се ова зато издаје, што би иначе, при неограниченију дозволенија ловлења, невредоносна дивљач у Србији сасвим утаманила се. При овом нека Попечитељство внутрени дела, као што је и само за добро нашло, учини наредбу, да окружне и срезске власти држе рачун од преступника првог и второг правила и такови да Попечитељству, с концем године пошљу, како ће се оно моћи таковим назначенијама ползовати при сочињавању обширнији у призренију томе правила и опредељивању казни за непослушатеље правила ови.

ВНо 640.
25. маја 1840.
У Крагујевцу                                                                                  Михаило М. Обреновић
АС — МУД — П — I — 14 — 1840.

Извор