Geografski položaj

Vodice je selo na istočnom obodu Šumadije, na prelazu u srednje Pomoravlje. Šumadija se nalazi u centralnom delu Srbije. Nekada je ta oblast velikim delom bila pod šumama, po čemu je i dobila ime. Oblast Jasenica zauzima centralni deo Šumadije. Čine je Donja (smederevska) i Gornja (kragujevačka) Jasenica. Jedan izvor navodi da ih razdvaja reka Rača, a drugi izvor navodi da ih razdvaja kragujevački put, koji od Kragujevca, preko Topole i Mladenovca ide za Beograd.


Pored stoletnih hrastova, bukovih i javorovih šuma, jasen je bio neizostavni deo šuma u ovoj oblasti, po čemu su i najveći vodotok u ovoj oblasti i cela oblast, dobili ime. Smederevska Palanka predstavlja centar Donje (smederevske) Jasenice. Selo Vodice se nalazi pet kilometara južno od Smederevske Palanke, čijoj opštini i pripada.

Atar sela je u granicama 44°19′–44°22′ N i 20°56′–20°59′ E, a centar Vodica je na 44°20′06“ N i 20°56′54“ E. Zahvata površinu od 1310 hektara. Nekada je površina sela bila veća, ali je jedan deo sela (Guberaš) pripao Stojačku 1930. godine a 1950-ih godina je regulacijom i premeštanjem korita reke Jasenice u korito Mlake dalje od Palanke, predeo Velike Rudine ušao u sastav grada.

Selo se sa juga graniči sa Stojačkom, Baničinom i Mramorcem, sa zapada sa Cerovcem i Pridvoricama, sa severa Smederevskom Palankom i sa istoka teritorijom opštine Velika Plana.

Prema konfiguraciji terena, teritorija sela se može podeliti na dva dela približne veličine:

  • Niži, severoistočni deo, sa nadmorskom visinom od 102 do 120 metara se nalazi pored Jasenice sa najnižom kotom od 102 metra nadmorske visine u predelu Jošje.
  • Viši, jugozapadni deo, sa nadmorskom visinom od 120 do 203 metara se prostire paralelno sa rekom Jasenicom i predstavlja krajnje delove planine Rudnik. Najviša tačka sela se nalazi u predelu Krušik (203 mnv).