Tag Archives: 1847

Списак постојећих општина за порез 1847

Списак постојећи обштина, села, кућа, данак плаћајући глава, колико у тек. години усева и какови има, колико и какове стоке пате, колико какови родни и неродни дрвета имају.

Рала усева число
бр. обштина пш ра ов је кр ел пр ку па кро ко куп к.т. Примечаније
1 С. Аџибеговачка 750 *
2 Ново ” 260 *
3 Глибовачка 120 1 400
4 Марковачка 700 *
5 Лаповачка 1200 *
6 Водичка 60 160
7 Церовачка 110 200
8 В. орашанска 40 180
9 Крњевачка 60 320
10 Башиначка 70 150
11 Ковачевачка 280 495
12 Граничка 114 95
13 Дубоњска 50 10 160
14 В. Кршљанска 300 15 10 450
15 Голобочкa 200 200
16 Селевачка 900 1200
17 Мраморачка 100 130
18 М. Плањанска 46 225
19 Трновачка 10 180
20 В. Плањанска 20 620
21 Кусадачка 300 20 25 500
22 Кошарњанска 80 200
23 Азањска 150 20 560
24 Ракиначка 25 350
25 Предворичка 10 90
26 Паланка 150 260
3195 45 55 1 10035

пш – пшеница, ра – ражи, ов – овса, је – јечма, кр – крупника, ел – елда, пр – проса, ку – кукуруза, па – пасуља, кро – кромпира, ко – конопље, куп – купуса, к.т. – косе траве

* – због брања кукуруза није ништа сејала

 

Стоке Родни дрвета Число
бр. обштина ко го ов коз св пч ви шљ ку гл
1 С. Аџибеговачка 80 600 1200 300 2800 350 500 18000 247 261
2 Ново ” 25 300 500 100 750 100 200 4000 107 98
3 Глибовачка 45 250 700 120 2000 50 100 1500 81 85
4 Марковачка 100 600 2500 90 2600 201 602 25000 210 214
5 Лаповачка 150 800 1900 300 3000 380 1000 30010 327 345
6 Водичка 30 220 700 150 1500 30 55 5000 50 45
7 Церовачка 60 200 1000 20 2600 50 100 12000 65 72
8 В. орашанска 40 300 800 200 1200 70 200 3000 103 112
9 Крњевачка 80 450 1500 200 3600 120 600 8900 221 226
10 Башиначка 30 150 750 1000 50 80 5000 41 51
11 Ковачевачка 80 250 1500 100 2000 160 200 16000 110 142
12 Граничка 45 120 600 400 25 30 2000 30 38
13 Дубоњска 50 300 1000 50 1100 100 100 18000 60 67
14 В. Кршљанска 120 700 2000 100 1500 200 360 27000 150 173
15 Голобочкa 70 800 2000 150 2000 100 500 12000 98 93
16 Селевачка 300 1500 3000 100 3500 500 1200 32000 253 312
17 Мраморачка 45 250 100 20 1000 90 60 3000 45 53
18 М. Плањанска 20 150 600 200 800 100 225 4000 40 45
19 Трновачка 40 300 500 600 30 100 22000 98 104
20 В. Плањанска 100 700 1000 300 2000 100 600 23000 180 213
21 Кусадачка 200 100 2500 100 2000 150 240 2600 235 288
22 Кошарњанска 50 200 1300 100 1000 55 100 3600 65 70
23 Азањска 100 650 2600 120 5000 170 260 30000 270 251
24 Ракиначка 50 400 1200 250 3500 250 150 20000 105 111
25 Предворичка 30 150 600 100 1000 40 40 1500 43 36
26 Паланка 45 750 400 60 250 70 200 5000 180 196
1985 11190 32450 3230 48700 3541 7802 334110 3414 3701

ко – коња ергеле, го – говеда, ов – оваца, коз – коза, св – свиња, пч – пчела трмака, ви – мотика винограда, шљ – шљива, ку – кућа, гл – глава

 

К.Н6 1519.                                   Началник среза јасеничког окр. смедеревсог

31 декемвра 1847. године                            подпоручик,

У Паланки                                                 Нестор Аврамовић

Извор

Полугодишњи извештај началника за 1847. године

Полугодишњи извештај началника среза јасеничког 1847. године – извод

Комплетни статистички подаци за цео срез

Славному Началничеству окружија смедеревског

Началника среза јасеничког —

полугодишње — известије

Настојећим полугодишњим известијем овим не пропуштам славно Началничество о обстојателствама у срезу овом и то: од 1. јулија до конца декемвра о.г. у сведеније поставити.

  1. Све обштине у срезу овом обишав, уверио сам се да је стање здравља народа за ово полгодије добро дејствовало, а стока је и то коњи у јулију и августу од незнатне болести и у малом количеству мањкавала.
  2. Све су обштине у срезу овом јесење усеве добро засејавале изузимајући села поред Мораве, која су се због богатог принешеног плода са брањем кукуруза за орање и сејање јесеши усева задоцнила. Тко је у обштини понајвише ове усеве засејао и које сам ја, јавно пред обштином похвалио, увидиће се из овди приложеног списка. Нерадина лица у срезу овом, који би њиву имао, а засејати ју јесењим усевом пропустио, која би пред обштином укорио и на радиност опоменуо, нашао нисам.
  1. Уредба височајше издана о чувању сирове родне горе од свију кметова среза овог набљудава се добро, тако да ни преступника за ово полгодије било није.
  2. Путови и ћуприје у срезу овом грађени нису, осим што су на Цариградском друму три добре ћуприје и то: на старој Јасеници једна са написом од 30 фати и шљунком добро посутим, друга на Циганском потоку и трећа на Медвеђњаку и у селу Новом Аџибеговцу два насипа изнова, један код Осатне од 10 фати, а други у селу са ћупријом од 20 фати дужине начињене.
  3. Успех је у земљеделију и виноделију као и скотоводству врло добар био и по сравненију са прошлогодишњим, може се рећи да је за ово полгодије у свему напредније, него у прошлом полгодију, било. А што се пак економическог стања народа у срезу овом тиче, из овди приложеног списка видити се може.
  4. Досељеника за ово полгодије ни у једној обштини нашао нисам.
  5. Бећара и слугу без службе скитајућег као и иностранаца из Аустрије који се по уредби од обале дунавске 12 сати у внутреност удаљавају, да се је у срезу овом за ово полгодије задржао, ни једног наћи нисам могао.

Но 1519                                                          Началник ореза Јасеничког

31. декемвра 1847. године                                      подпоручик,

У Паланки                                                            Нестор  Аврамовић

Извор

Списак похваљених лица 1847.

Срез Јасенички, окр. смедеревског

Списак

они лица који су највише у којој обштини плугова земље узорала и усевом засејала и тога ради пред обштином похваљени

Число плугова узоране земље
и усевима засејане земље
Име и презиме Обштина пш је ра ов ку Свега
1. Милош Живановић Глибовца 10 1 11
2. Богдан Петровић Водице 4.5 4.5
3. Сретен Марковић Водице 4 4
5. Петар Урошевић Церовца 4 4
6. Милић Николић В. Орашја 4 4
7. Стеван Миловановић Крњева 3 3
8. Аврам Средојевић Башина 5 5
9. Петар Марковић Ковачевца 7 7
10. Вукадин Величковић Граница 6 6
11. Обрад Ивановић Граница 6.5 6.5
12. Маринко Јовановић Дубоне 5 5
13. Гаја Радојковић В. Крсне 8 2 10
14. Милинко Витин В. Крсне 10 10
15. Павле Арсенијевић Голобока 7 7
16. Јанко Глишић Селевца 8 8
17. Тоша Николић Мраморца 7 7
18. Милован Ракић М. Плане 4 4
19. Вучко Барјактар В. Плане 7 7
20. Милоје Аврамовић Кусадка 7 7
21. Петар Стабловић Кошарње 9 3 12
22. Риста Живковић Предворице 3 3
23. Никодије Јовановић Азање 15 15
24. Иван Симић Ракинца 3 3
25. Тодосије Симић Ракинца 4 2 6
Сума: 151 7 0 1 0 159

пш – пшеница

је – јечма

ра – ража

ов – овса

ку – кукуруза

К. Но 1519.                                                 Началник среза јасеничког,
31. декемвра 1847. године                               подпоручик,
У Паланки                                                     Нестор Аврамовић
Извор

Списак посејаних усева 1847.

Срез јасенички, окр. смедеревског

С п и с а к

Колико су у којој обштини земљеделци од посејаног усева плода добили сиреч:

колико је једна ока посејаног усева ока плода принела (1 ока = 1,28кг).

у   с     е   в п   л     о   д
Обштина пш је ов кр ел ку пш је ов кр ел ку
1. С. Аџибегов. 1 1 1 9 11 180
2. Н. „ 1 1 1 9 11 180
3. Глибовачка 1 1 1 1 6 5 10 100
4. Марковачка 1 1 1 9 12 185
5. Липовачка 1 1 1 8 10 182
6. Водичка 1 1 1 1 1 10 10 8 12 120
7. Церовачка 1 1 1 1 12 8 13 150
8. В. Орашанска 1 1 1 9 12 200
9. Крњевачка 1 1 1 11 12 160
10. Башиначка 1 1 —. 1 1 10 9 10 190
11. Ковачевачка 1 1 1 1 8 10 14 170
12. Граничка 1 1 1 1 11 9 10 _ 140
13. Дубоњска 1 1 1 1 7 10 11 100
14. В. Кршљан. 1 1 1 1 12 11 13 135
15. Голобочка 1 1 1 1 20 12 14 _ 150
16. Селевачка 1 1 1 12 10 240
17. Мраморачка 1 1 1 1 6 7 9 135
18. М. Плана 1 1 1 10 9 120
19. Трновачка 1 1 1 8 9 195
20. В. Плана 1 1 1 8 9 _ 180
21. Кусадачка 1 1 1 12 10 130
22. Кошарњан. 1 1 1 15 13 150
23. Предвори. 1 1 1 14 12 145
24. Азањска 1 1 1 15 13 _ 155
25. Ракиначка 1 1 1 1 13 12 10 190
26. Паланачка 1 1 1 14 13 160
Сума 26 26 1 11 0 26 278 269 8 126 0 4142

пш – пшеница

је – јечма

ов – овса

кр – крупника

ел – елде

ку – кукуруза

 

К.Но 1519.                                   Началник среза јасеничког

1. декемвра 1847. године                  подпоручик,

У Паланки                                        Нестор Аврамовић

Извор

Glad u selu Vodice 1847. godine

Глад у селу Водици 1847. године

Ваша светлост, милостивејши господару,

Највећа беда и опасност, проистичућа из оскудости у рани, будући нас је такова чрез прошле две године због јаког града и велике суше изневерила тако, да нисмо кадри себе с децом и стоком нашом изранити, принуждава нас вашој светлости као милостивом свију нас оцу с највећом учтивосћу приступити и с склопљеним рукама молити, да би она, сматрајући на спешеће нам на сусрет опааности, смиловала се на верносћу прама вама о светли господару, одушевљени вашим поданицима и њима благоусредствовала могућством својим 80 дук. цесарски под већ уобичајени интерес за 1 годину дана из народње касе определити, коју ћемо суму новаца ми долеподписани житељи и кметови села Водица у окружију смедеревском са јошт 17 сиромашни између нас сожитеља наши, на наше и наше деце издржање братски поделити, да би тако претеће нам опасности избећи могли. Наша неподвижна и два пута више од 80 просими дук. цесар. износећа добра, радо ћемо као јемство под интабулацију подвргнути, само ако воља ваше светлости буде, да се то учини.
У надежди да неће ни нас обштепозната милост ваше светлости мимоићи, но да ће она што пре с одобренијем и уваженијем вишеизложене покорнејше просбе, верне своје поданике обрадовати, због чега ћеду они на свагда остати,
ваше светлости
3. Марта 1847. године
У Смедереву

всеподанејши раби,
+ Вук Давидовић, председатељ Примирит. cуда
+ Никола Стојановић, кмет
+ Глигорије Николић и
+ Ђорђе Аксентијевић, житељи села Водица

Попечитељству финансије

По саслушанију мненија Совјета од данашњег Но 190. ја сам на прозбу житеља села Водица у окружију смедеревском, у којој исти моле, да им се из призренија на оскудост у рани, даде на јемство њиови добара из правитељствене касе на годину дана под интерес 80 дуката цесарских решио да се истој обштини на прописано довољно јемство даде из правитељствене касе на годину дана 80 дук. цесар. под интерес по начину оном, по коме је подобна помоћ и другим обштинама учињена, о чему Попечитељство финансије с посиланијем истог прошенија овим ради даљег његовог употребленија извештавам.
ВНо 375.
6. марта 1847.
У Београду

А. Карађорђевић

Началничеству оkр. смедерев.

Кметови села Водица, окр. смедеревског, имено: Вук Давидовић, Никола Стојановић, Глигорије Николић и Ђорђе Аксентијевић, у име целе обштине истога села, поднели су његовој светлости милостивејшему господару књазу нашем прошеније у томе смислу да се њиној обштини позајми из правитељствене касе на једну годину дана под интерес 80 дук. цес. и то на сигурност њиови добара, да би за ту суму рану за своје сељаке набавити могли. У следству овога прошенија, следовало је под 6. тек. ВНо 375. височајше решеније да се обштини села Водица за потребу њини оскудни житеља на прописано довољно јемство, даде из правитељствене касе под интерес 80 дук. ц. на једну годину, по оном начину. по ком је и осталим обштинама подобна помоћ учињена.
Височајше ово решење оообштавајући Началничеству, Попечитељство финансије препоручује му, да оно о томе речену обштину и њене кметове извес- тивши, упути иј, да од њи неколико имућни даду добра своја проценити, која би по уредби довољно каси правитељственој за ову суму јемствовала и почем то учине, да направе облигацију на 80 дук. ц. по имајућој при Началничеству форми, ову на прво место код окружног Суда интабулирају на добра, која ће дати проценити и потом ју тако Началничеству интабулирану и подпиеима кме- това и одабрани житеља снабдевену предаду, по чему ће Началничество онда горе изложену суму из своје касе истим кметовима издати и у свој расход за- вести, а облигацију с проценама овамо Попечитељству финансије спровести
Да би се пак зајмом овим пожелана помоћ истом нуждавајућем се селу учинила, Попечитељство финансије налаже Началничеству, да оно у смотренију томе придржава се налога од 4, нојемвра 1846. год. ПНо 3390. одовуд изишавшег.
ПНо 721.
7 марта 1847.
У Београду

 

Високославному Попечитељству финансије

Началничества окружија смедеревског – известије

Началничество је ово по добивеном предписанију високославног Попечитељства финансије од 7. марта ПН. 721. обштини села Водице среза јасеничког, на издржаније сел*ана своји, оскудност у рани трпећим 80 дук. цесарски из касе своје издало и добивену на исту суму облигацију Судом ово-окружким одостоверену и на прво место интабулирану, заједно са проценом добара неки житеља вопросне обштине, шиље предхваљеном Попечитељству финансије, на даље употребленије.
КНо 230.

24. јулија 1847. године
У Смедереву

За началника окруж.
помоћник ш. капетан,
Таса Кузмановић

Казначеј,
Милоје Павловић

Извор