Tag Archives: 1840

Скупљање сена у Паланци за потребе Мезулане 1840

Високославному Књажества Сербије Попечитељству внутрени дела

 

Началничества окружија смедеревског — рапорт

Следством предписанија високославног Књажества Сербије Попечитељства внутрени дела од 12. пр. м. јунија о.г. П.Но 2781. покосити је дало Началничество ово налазеће се правитељствене ливаде у Паланци и сено од ови преневши код Мезулане упластило, од ког сена пошиље овде под. списак трошкова учињени, као и колико је коли сена изишло предпохваљеному Попечитељству внутрени дела, трошак је срезски началник налазећи се у Паланци од гос. члена Совјета Стефана Стојановића примио, и људма по гласу списка овде приложеном наплатио.

 

У одсудствију г.г. началника и помоћника

Началничества окр. смед.

писар,

Стефан Глигоријевић

Но 1317.

12. августа 1840. У Смедереву

 

С п и с а к

 

трошкова како у надницама тако лебу и пићу о косењу, купљењу и свлачењу сена из правитељствени ливада наодећи се у Паланци учињени

Косачи Купиоци Купиоци
Пешачке наднице под плату 20
Пешачке наднице под мобу 16
Колске наднице под плату
Имена села из који је колико воособ надничара било Водице Водице
Число кола колико је свега сена нађено
Цена која је надничарима плаћена гроша-пара
Сума свега трошка учињена гроша-пара 67 20

 

Примечаније

Ови су растурали сено да се суши и купили га у навиљке на свака ова кола плаћено је по 4 гр. а не на надницу, а на ова по 3 гроша овима је на надницу плаћано ова су носила сено у ливаде те сушила од кише и донела натраг те упластила

У одсудствију г.г. началника и помоћника

Началничества окр. смедеревског,

писар,

Стефан Глигоријевић

У Смедереву К.Но 1317.

11. августа 1840.

Извор (387)

Buna naroda sreza jaseničkog 1840. godine

Буна народа среза јасеничког 1840. године

Народу среза јасеничког, окружија крагујевачког скупљеном и у Београд пошавшем

Од посланика вашег Дамњана Петровића из села Трешњевице, известио се је како светли књаз наш, тако и Попечитељство внутрени дела, како се народ среза вашег подигао и с вооружаном руком овамо к Београду иде у намери неке тегобе своје и сумње светлому књазу представити. Посланик је дакле ваш излазио пред лице светлога књаза нашег и казао му како сте се подигли и зашто сте овамо пошли. Он је из уста књажески чуо вољу његову то јест књаза нашег и он ће вам сообштити од речи до речи, шта му је светли књаз рекао и како вас је поздравио. И књаз и Попечитељство внутрени деланада се, да ћете ви, као послушни и верни поданици и као истинити отечествољубци послушати заповест књаза вашег, коју ће вам посланик ваш речени Дамњан Петровић донети.

Сообштавајући вам ово Попечитељство внутрени дела препоручује да овамо даље не идете, већ онде где вас писмо ово затече станете, па изабравши између вас десетину људи у које повереније имате, овамо иј у Београд пошљете с писмом вашим, у ком ћете казати све што вам на срцу лежи. Ви пак други пошто то писмо начините и по вашим људима овамо опремите, имате се сви кућама својим разићи и тамо на миру свој посао гледати, а на ваше писмо доћи ће вам у своје време одговор, преко вашег Началничества.

Напоследку, јавља вам Попечитељство внутрени дела, да ће и светли књаз наш до који дан међу народ изићи и кроз сва окружија проћи и тим путем кад у ваше окружије дође, можете му и лично оно, што вам на срцу лежи представити.

П.Но 2015.

1. априлија 1840.

У Београду

Извор

Ukaz kneza Mihaila Obrenovića o lovljenju divljači – 1840.

Указ кнеза Михаила Обреновића о ловљењу дивљачи

Попечитељству внутрени дела

Сходно предложенију Попечитељства внутрени дела, учињеном Совјету под 18. марта т.г. Но 4638. од год. 1839. са согласијем Совјета нашао сам за добро издати следујућу заповест у призренију лова невредоносни дивљачи.

  1. Jелене и кошуте ловити засада сасвим забрањује се.
  2. Зецове, дивље козе и за јело способно птице, осим чворака, дивљи голубова м врабаца, није свободно ловити од почетка частног поста до Петрова Дана, и
  3. Ове последње птице, т.ј, чворке, дивље голубове и врабце, као и вредносну хиштну животињу, свободно је у свако доба убијати.

По овому препоручујем Попечитељству внутрени дела, да исту заповест лосредством Началничества обнародује, с истолкованијем, да се ова зато издаје, што би иначе, при неограниченију дозволенија ловлења, невредоносна дивљач у Србији сасвим утаманила се. При овом нека Попечитељство внутрени дела, као што је и само за добро нашло, учини наредбу, да окружне и срезске власти држе рачун од преступника првог и второг правила и такови да Попечитељству, с концем године пошљу, како ће се оно моћи таковим назначенијама ползовати при сочињавању обширнији у призренију томе правила и опредељивању казни за непослушатеље правила ови.

ВНо 640.
25. маја 1840.
У Крагујевцу                                                                                  Михаило М. Обреновић
АС — МУД — П — I — 14 — 1840.

Извор