Tag Archives: 1831

Spahijski desetak iz sela Vodice 1831. godine

Интересантан је податак да се нико од водичана не налази на ‘списку трговаца свињама и другом стоком из нахије смедеревске’ из  1831. године.

Спахијски десетак прикупљен у селу Водице исте, 1831. године:

 Гроша 71
 пара 22
 Пшенице ока 470
 Јечам ока 465
 Овас ока
 Раж ока 315
 Кукуруз ока 620
 Кошнице ока 30
 Вино ока