Category Archives: Lov

Списак убијених птица 1852

Списак убијених птица у срезу јасеничком 1852. године

Имена обштина Врана Сврака Врабаца
1. Друговачка 200 150 325
2. Дубонска 260 370 400
3. Селевачка 300 290 500
4. Азањска 280 300 550
5. Придворичка 400 280 600
6. Башиначка 250 320 480
7. Мраморачка 215 298 500
8. Граничка 360 430 700
9. Кусадачка 330 413 695
10. В. Кршљанска 430 315 800
11. Н. Аџибеговачка 316 388 560
12. Голобачка 400 500 735
13. Ст. Аџибеговачка 500 600 800
14. Глибовачка 463 526 925
15. Водичка 350 470 783
16. Ковачевачка 417 371 694
17. Кошаритска 513 433 707
18. Лаповска 600 801 1000
19. Марковачка 605 416 900
20. Трновачка 419 319 805
21. Крњевачка 399 362 788
22. М. Плантиска 400 600 1000
23. В. Орашанска 363 462 813
24. Паланачка 600 500 1800
25. В. Планиска 440 607 808
26. Ракиначка 487 700 929
Сума 10297 11221 19597

 

К-Но 1477.                                     Началник среза Јасеничког

31. декемвра 1852. године                  подпоручик,

У Паланки                                          Живко Добрљац

Извор

Списак побивених птица 1850

Списак поубијане вредносне дивљачи од 1. нојемвра 1849. до последњег октомвра 1850. године.

Число Имена обштина Чавка Врана Врабаца
1 Лаповска 296 150 509
2 Марковачка 180 86
3 Ракиначка 90 50
4 Н. Аџибеговачка 76 60
5 С. Аџибеговачка 150 35 220
в. В. плањанска 170 63
7 В. орашанска 130 15 120
8 М. плањамска 60 60
9 Трновачка 96
10 Крњевачка 230 38
11 Голобочка 60 25
12 Азањска 70 35
13 Паланачка 130 45
14 Глибовачка 75 20 39
15 Кусадачка 150 78 160
16 Селевачка 220 60
17 В. Кршљанска 60 30
18 Дубоњска 53
19 Граничка 37 5
20 Ковачевац 83 19
21 Церовачка 110
22 Башинагчка 36
23 Мраморачка 40 11
24 Водичка 25 13
25 Предворичка 31 16
26 Кошарњанска 65 18
Свега сума 2723 932 1048

 

КНо 1543.                                           Пр. началник ср. јасеничког

31. октомвра 1850. године                         подпоручик,

У Паланки                                                  Јован Смиљанић

 

Извор

Spisak ubivenih ptica 1845

С п и с а к

утамањене вредносне дивљачи и то од конца октомвра 1844. года па до конца октомвра 1845. године

Число Име обштина Врана Врабаца
1 Ракинац 115 350
2 С. Аџибеговац 420 630
3 Мраморац 82 210
4 Вел. Плана 194 420
5 Нов. Аџибеговац 104 210
6 Марковац 330 580
7 Мала Плана 50 74
8 Паланка 156 280
9 Азања 310 640
10 Селевац 420 730
11 В. Крсна 252 340
12 Дубона 94 130
13 Ковачевац 130 284
14 Границе 62 94
15 Кусадак 332 670
16 Башин 50 80
17 Церовац 78 120
18 Предворице 40 84
19 Водица   64 94
20 Глибовац 92 110
21 Баничина 142 184
22 Лапово 350 720
23 Трновча 122 182
24 Крњево 220 370
25 Голобок 86 172
26 Орашје 130 220
Главна сума 4425 7978

Извор

Spisak ubivenih ptica 1844

С п и с а к

утамањене вредносне дивљачи, од 26. априлија па до 26. октомврија 1844. године

Число Име обштина Врана Врабаца
1 Ракинац 125 392
2 Ц. Аџибеговац 471 705
3 Мраморац 109 390
4 Вел. Плана 157 420
5 Нов. Аџибеговац 200 410
6 Марковац 360 670
7 Мала Плана 58 109
8 Паланка 230 580
9 Азања 420 750
10 Селевац 430 880
11 В. Крсна 300 450
12 Дубона 130 280
13 Ковачевац 230 400
14 Границе 50 150
15 Кусадак 440 830
16 Башин 90 160
17 Церовац 120 205
18 Предворице 40 100
19 Водице   80 140
20 Глибовац 90 165
21 Баничина 170 230
22 Лапово 550 1050
23 Трновча 140 260
24 Крњево 380 790
25 Голобок 156 245
26 Орашје 195 325
Главна сума 5721 11086

Извор

Ukaz kneza Mihaila Obrenovića o lovljenju divljači – 1840.

Указ кнеза Михаила Обреновића о ловљењу дивљачи

Попечитељству внутрени дела

Сходно предложенију Попечитељства внутрени дела, учињеном Совјету под 18. марта т.г. Но 4638. од год. 1839. са согласијем Совјета нашао сам за добро издати следујућу заповест у призренију лова невредоносни дивљачи.

  1. Jелене и кошуте ловити засада сасвим забрањује се.
  2. Зецове, дивље козе и за јело способно птице, осим чворака, дивљи голубова м врабаца, није свободно ловити од почетка частног поста до Петрова Дана, и
  3. Ове последње птице, т.ј, чворке, дивље голубове и врабце, као и вредносну хиштну животињу, свободно је у свако доба убијати.

По овому препоручујем Попечитељству внутрени дела, да исту заповест лосредством Началничества обнародује, с истолкованијем, да се ова зато издаје, што би иначе, при неограниченију дозволенија ловлења, невредоносна дивљач у Србији сасвим утаманила се. При овом нека Попечитељство внутрени дела, као што је и само за добро нашло, учини наредбу, да окружне и срезске власти држе рачун од преступника првог и второг правила и такови да Попечитељству, с концем године пошљу, како ће се оно моћи таковим назначенијама ползовати при сочињавању обширнији у призренију томе правила и опредељивању казни за непослушатеље правила ови.

ВНо 640.
25. маја 1840.
У Крагујевцу                                                                                  Михаило М. Обреновић
АС — МУД — П — I — 14 — 1840.

Извор